Yayın İlkeleri

1) Müzik-Bilim Dergisi’nde daha önce yayınlanmamış, müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik teorisi, müzik sosyolojisi, sound studies (ses çalışmaları) alanlarındaki önceki çalışmalara katkı sağlayan özgün makale, araştırma, inceleme, saha derleme yazıları, çeviri, kitap tanıtımı/eleştirisi yazıları yayınlanır. Müzik-Bilim Dergisi ayrıca, farklı disiplinler dahilinde üretilmiş, ses ve müzik odaklı çalışmalara açıktır. Tezlerden veya kongre, sempozyum, panel bildirilerinden türetilen yazıların bu durumu metinde bir açıklama notuyla belirtilmelidir.

2) Müzik-Bilim Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde, notlar, ekler ve referanslar dahil olmak üzere azami 6000 sözcükten oluşan yazıları yayınlar. Daha uzun yazıların yayınlanması yayın kurulunun ve editörlerin inisiyatifindedir.

3) Müzik-Bilim Dergisi’ne Windows Word belgesi olarak (.doc veya .docx) gönderilen yazıların başına, 100 sözcüğü geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özetler ile anahtar sözcükler eklenmelidir. Ayrıca farklı Windows Word belgelerinde çalışmanın başka bir yerde yayınlanmadığı veya yayınlanmak üzere olmadığına dair imzalı bir Beyan Yazısı ve Özgeçmiş eklenmelidir.

4) Müzik-Bilim Dergisi’ne gönderilen yazılarda görsel unsurlar ve nota örnekleri 600 dpi çözünürlükte ve ayrı dosyalarda, gerekiyorsa ayrı bir CD’de teslim edilmelidir.

5) Müzik-Bilim Dergisi’ne virüs taraması yapıldıktan sonra editor1@msgusmuzikoloji.com e-posta adresi üzerinden başvuru yapılır. Yazarın adı sadece yazının kapak sayfasında yer alır.

6) Müzik-Bilim Dergisi’ne gönderilen yazılar yayın kurulu tarafından incelendikten sonra uygun bulunması halinde isimsiz olarak konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakem görüşlerinde uzlaşmazlık olması halinde üçüncü hakemin görüşüne başvurulur. En az iki hakemden olumlu değerlendirme alınması halinde yazı yayınlanır ve sonuç yazara bildirilir. Hakemlerin yazıda düzeltme talep etmesi halinde metin, gerekli düzeltmeler yazar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanır. Yazısının yayınlanması halinde yazara derginin söz konusu sayısından 2 nüsha verilir.

7) Müzik-Bilim Dergisi’nde yayınlanan yazıların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.

Reklamlar