Bahar 2012

Sayı No. 1

Erdem Çöloğlu Venedik’te Ölüm ‘Mann-Britten-Visconti Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz

Ayşe Tül Demirbaş Wagner Operalarının Düşünsel Altyapısı

Sungu Okan Hasan Uçarsu İle Söyleşi

Evrim Hikmet Öğüt Bir Moderleşme Projesi Olarak 1932 Kahire Arap Müziği Kongresi

Nazende Öztürk Yılmaz Mekânda Müzik ve İnsan

Gülper Refiğ Dünya Saygun’u Dinlemeli

Akın Yazgaç Heiligenstädter Testament

Kıvılcım Yıldız Şenürkmez Brahms, Daumer ve Bir Türk Şiiri

Sinem Yücearda Bursa’da Bir Halk Müziği Araştırmasından İzlenimler

Reklamlar