Yazım Kuralları/Writing Rules

1- Müzik-Bilim Dergisi’ne gönderilecek yazılar, Türkçe ve İngilizce dillerinde, notlar, ekler ve referanslar dahil olmak üzere azami 6000 sözcükten oluşmalıdır. Daha uzun yazıların yayınlanması yayın kurulunun ve editörlerin inisiyatifindedir.

1- Papers can be up to 6000 words in length, including notes, references and appendices. Studies exceeding this length will be considered at the discretion of the editorial board and editors.

2- Yazılar, Microsoft Word belgesi olarak (.doc veya .docx) gönderilmelidir. Yazıların başına 100 sözcüğü geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özetler ve anahtar sözcükler eklenmelidir.

2-Papers are sent as Microsoft Word document (.doc or .docx). Papers should include short abstracts of not more than 100 words and keywords in Turkish and English.

3- Ana metin Times veya Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla iki yana yaslanmış olarak yazılır. Paragraflardan önce ve sonra 6 punto aralık bırakılır; paragraflar arasına boş satır konmaz.

3- Main text should be written in Times or Times New Roman 12 pt. font size with 1,5 line spacing. Paragraphs should be justified aligned. Before and after each paragraph 6 pt. space should be set. Additional blank lines should not be places between paragraphs.

4- Dipnotlar kaynak gösterimi için değil, ek bilgi vermek için kullanılır; sayfa altında numaralandırılarak 11 punto ve 1 satır aralığıyla verilir.

4- Footnotes are just for comments and additional information; they must be numbered consecutively from the beginning to the end, placed at the bottom of pages, and written with 11 pt. font size with 1 line spacing.

5- Metin içi referanslar APA stilinde gösterilir. 40 sözcüğü geçen alıntılar soldan bir sekme (1.27 cm) içeriden ve 11 puntoyla verilir. Alıntıların sonuna ilgili kaynağa atıf yapılıp atıftan önce nokta konur. Ayrıntılı bilgi için Kaynak Gosterimi.

5- The Journal uses APA citation style. Long quotations more than 40 words should be given indented 1 tab space (1,27 cm) from the left side of the page with 11 pt. References of long quotations must be placed after the full stop. See Indication of References for further instructions.

6- Görseller, nota örnekleri ve tablolar, numaralandırılır; her birinin altına ortalanmış olarak kısa açıklama yazılır. Görseller 600 dpi çözünürlükte ve ayrı dosyalarda gönderilmelidir.

6- Figures, musical examples and tables should be numbered and titled. Captions should present sufficient information of the figure or table.

7- Türkçe yazılarda yazım tutarlılığının sağlanması için Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Yazım Kılavuzu’nun son baskısı esas alınır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s